Welkom
Loopbaanheroriëntatie
Individuele coaching
Begeleiding bij burnout en stress
Klankbordgesprek
Blog
Over Carla Verweij
Links
Contact
Voor loopbaanbegeleiding en begeleiding bij burnout en stress   
BEGELEIDING


Methoden en technieken
In mijn begeleiding maak ik gebruik van verschillende methoden en technieken. De basis ligt in het Koesonderzoek van Adriaan Hoogendijk en de Leergang Begeleiden bij burnout en stress van Flow-Wolf. Beide methoden bestaan uit een scala aan opdrachten en vragenlijsten, maar bevatten ook bijvoorbeeld het Levensverhaal, de Elementenvierhoek, het Kernkwadrant, de RET, de Creatiespiraal.
Daarnaast heb ik cursussen gevolgd voor Systemisch werken in individuele setting, The Work en EFT. En verder werk ik veel met de Roos van Leary, geweldloze communicatie en onderdelen van NLP.

Individuele aanpak
Wat ik precies inzet is afhankelijk van enerzijds de coachingsvraag en anderzijds de persoon die tegenover mij zit. Wat heeft deze persoon nodig en wat kan hem of haar helpen om een stapje verder te komen? Wat heb ik in mijn rugzakje zitten dat past, nu op dit moment, bij deze persoon? Soms is dat iets van bovengenoemde methoden, soms een vragenlijst of opdracht die ik tegenkwam in een boek of op internet, soms verzin ik samen met de klant een opdracht of oefening en soms verander ik een opdracht dusdanig dat hij beter past.

Eigen ervaring
Verder breng ik in de gesprekken natuurlijk ook mijn eigen ervaring mee. Ik ben zowel medewerker geweest als leidinggevende, heb veranderprocessen en reorganisaties ondergaan en er sturing en begeleiding aan gegeven. Ik ben zelf werkloos geweest en heb thuis gezeten met een burnout. Ik ben gecoacht en coach zelf. Ook ken ik het spanningsveld van de werkende moeder en ben ik bovenal mens.